ลดจำนวนนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องการวัดได้อย่างมาก

“เราไม่จำเป็นต้องใช้ทุกวิถีทางที่เป็นไปได้ว่าพูดได้สามสี่หรือห้าชุด แต่เราต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ที่มีขนาดใหญ่มากเพื่อให้สามารถคาดหวังพลวัตของลำไยทั้งหมด “ขณะนี้เป็นสิ่งที่ Venturelli มั่นใจว่าจะลดจำนวนนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องการวัดได้มาก

“ข้อมูลเกี่ยวกับการเผาผลาญไม่สามารถทำนายบทบาทของสายพันธุ์ที่สำคัญในชุมชนได้และทีมวิจัยได้แรงดึงดูด ทำนายของโมเดลด้วยการดำเนินการลักษณะของชุดค่าผสมของตัวแก้ไขที่ได้รับเลือก 12 ชนิดไม่สามารถทำได้ แต่แบบจำลองก็ทำนายธรรมดาแบบ นามิกได้ดี