ผงโปรตีนจากถั่วลิสงในปริมาณที่เพิ่มขึ้น

ผลการวิจัยขั้นสุดท้ายสำหรับการรักษาใหม่เพื่อป้องกันการสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจที่จะถั่วลิสงที่ถูกนำเสนอในวันนี้ที่วิทยาลัยอเมริกันของโรคภูมิแพ้โรคหืดและวิทยาภูมิคุ้มกัน การประชุมวิชาการประจำปีและการตีพิมพ์ในนิวอิงแลนด์วารสารการแพทย์ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าคนบางคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ถั่วลิสงสามารถป้องกันตัวเองจากการกินอาหาร

โดยไม่ตั้งใจได้ด้วยการสร้างความอดทนต่อถั่วลิสงตลอดเวลา เรารู้สึกตื่นเต้นกับศักยภาพในการช่วยเด็กและวัยรุ่นที่เป็นโรคภูมิแพ้ถั่วลิสงในการป้องกันไม่ให้รับประทานอาหารที่มีถั่วลิสงโดยบังเอิญ ความหวังของเราเมื่อเราเริ่มต้นการศึกษาก็คือโดยการรักษาผู้ป่วยที่มีถั่วลิสงเทียบเท่ากับวันละหนึ่งคนจำนวนมากจะทนต่อถั่วลิสงได้มากถึงสองเท่าเรารู้สึกยินดีที่ได้พบว่าสองในสามของคนในการศึกษาสามารถทนต่อ เทียบเท่ากับถั่วลิสงสองชนิดต่อวันหลังจากรักษา 9 ถึง 12 เดือนและผู้ป่วยครึ่งหนึ่งสามารถทนต่อถั่วลิสงได้ถึงสี่เท่า ผู้เข้ารับการศึกษาอยู่ในช่วงอายุ 4 ถึง 55 ปีส่วนใหญ่เป็น 4 ถึง 17 ปีและมีอาการแพ้ถั่วลิสงทั้งหมด หนึ่งในสามของผู้เข้าร่วมการทดลองได้รับยาหลอกขณะที่อีก 2 ใน 3 ได้รับผงโปรตีนจากถั่วลิสงในปริมาณที่เพิ่มขึ้นจนกว่าจะถึง “ปริมาณยาบำรุง” ซึ่งเป็นปริมาณยาที่พวกเขาพักอยู่ในช่วงที่เหลือของการศึกษา การบำรุงรักษาไม่ได้เทียบเท่ากับหนึ่งถั่วลิสงทุกวัน