กฎจราจรเบื้องต้น ที่เราคนใช้รถควรรู้ก่อนจะขับ รถกระบะรับจ้าง

กฎจราจรเบื้องต้น ที่เราคนใช้รถควรรู้ก่อนจะขับ รถกระบะรับจ้าง ความปลอดภัยในขณะขับขี่ วันนี้กฎจราจรเบื้องต้น ที่เราคนใช้รถควรรู้ก่อนจะขับรถกระบะรับจ้าง มาฝากกัน

เพื่อที่จะเพิ่มความปลอดภัยในการขับรถกระบะรับจ้างกัน รวมถึงความปลอดภัยของเพื่อนร่วมทางบนท้องถนนด้วย
กฎจราจรเบื้องต้น ที่เราคนใช้รถควรรู้ก่อนจะขับรถกระบะรับจ้าง

1. ขณะขับขี่รถผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถและเอกสารสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ หากเกิดกรณีใบอนุญาตขับรถสูญหายหรือชำรุด ผู้ขับขี่ต้องยื่นขอรับใบแทนต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน ผู้ขับรถที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถ มีความผิดจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. หากผู้ขับขี่ต้องการที่จะเลี้ยวรถ ต้องทำการชะลอรถและขับรถเข้าช่องทางเลี้ยว รวมถึงเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าก่อนถึงทางเลี้ยวเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร เพื่อให้ผู้ที่ขับรถตามมาได้ทราบ

3. ควรจอดรถในพื้นที่ที่มีสัญลักษณ์ว่าจอดได้ และต้องจอดให้ห่างจากขอบทางไม่เกิน 25 เซนติเมตร ห้ามจอดริมฟุตบาทที่มีแถบสีขาวแดงโดยเด็ดขาด การหยุดบริเวณทางแยกก็ต้องหยุดหลังเส้นแนวหยุดรถ ห้ามล้ำเส้นแนวหยุดรถเด็ดขาด

4. ผู้ขับขี่รถห้ามดื่มสุราทั้งก่อนขับและขณะขับรถ หากวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจแล้วเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น ก็จะถือว่าผิดกฎหมาย ส่วนผู้ขับรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ในขณะขับรถนั้นต้องมีระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจเท่ากับศูนย์เท่านั้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: ไม่อยากเสียเงินจนหมดตัวจาก เมาแล้วขับ ต้องอ่าน!!

1. ไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยกำหนดเกี่ยวกับรถส่วนบุคคลไว้ดังนี้

2. สามารถใช้ความเร็วในกทม.หรือ เขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 80 กม.ต่อชม.

3. นอกเขตกทม.หรือนอกเขตเทศบาลใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 90 กม.ต่อชม.

4. ทางด่วน(ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) และทางหลวงสามารถใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 90 กม.ต่อชม.

5. หากกรณีที่มีเครื่องหมายจราจรกำหนดอัตราความเร็วต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในข้างต้น ต้องใช้ความเร็วเท่าที่กำหนดหรือต่ำกว่าที่กำหนดไว้เท่านั้น

6. รถยนต์ที่สามารถใช้เดินทางได้นั้นต้องมีเสียงเครื่องยนต์ดังไม่เกิน 80 เดซิเบล หากเป็นรถที่มีเสียงดังเกินกว่าที่กำหนดไว้ห้ามนำมาใช้บนท้องถนน รวมถึงห้ามนำรถที่มีล้อไม่ใช่ยางและมีสิ่งลากถูมาใช้บนท้องถนน ยกเว้น รถที่ใช้ในราชการตำรวจหรือรถที่ใช้ในสงคราม

7. การขับรถในช่วงกลางคืนต้องเปิดไฟหน้ารถและไฟท้ายรถให้รถคันอื่นเห็นในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร รวมถึงห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่ขับแซงรถคันอื่นในขณะที่มีหมอก ฝุ่น ฝน หรือควัน จนไม่สามารถมองเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะ 60 เมตร

8. การขับรถแซงคันหน้า ต้องแซงด้านขวามือ รวมถึงให้ดูก่อนว่าบริเวณนั้นสามารถแซงได้ เช่น ทางตรง ทางโล่ง บนถนนมีสัญลักษณ์ที่ให้แซงได้ ส่วนบริเวณห้ามแซงได้แก่ ทางโค้งรัศมีแคบ รวมถึงควรใช้ความระมัดระวังในทุกครั้งที่แซงด้วย

9. การกลับรถต้องกลับในที่ที่มีป้ายจราจรอนุญาตให้กลับรถเท่านั้น รวมถึงควรเข้าช่องทางให้ถูกต้องก่อนจึงค่อยกลับรถ กรณีที่เป็นบริเวณทางร่วมทางแยกและมีเครื่องหมายห้ามกลับรถ แต่มีตำรวจจราจรอนุญาตให้กลับรถได้ กรณีนี้ผู้ขับขี่สามารถกลับรถได้

10. ขณะขับขี่รถต้องเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้อยู่ในระยะที่ปลอดภัยเสมอ

11. ในการขับรถสวนทางกัน ผู้ขับขี่ต้องขับรถชิดด้านซ้าย